thong bao cienco4

Game giao thôngCHƠI GAME

Bắn tốc độ

Lượt chơi 579833

Hướng dẫn:

Tại ngã tư đường có rất nhiều xe ô tô đang di chuyển. Bạn hãy điều khiển giao thông bằng cách nhấp chuột vào xe:

-          Nhấp chuột vào xe để tăng tốc độ cho xe

-          Nhấp chuột vào xe đang chạy với tốc độ cao để dừng xe lại

-          Nhấp chuột lại vào xe nếu muốn xe đang dừng chạy tiếp

Nếu bạn điều khiển hợp lý sẽ tránh được tai nạn giao thông xảy ra.

 Chúc bạn may mắn.

Game giao thôngGame

Hỗ trợ trực tuyến