thong bao cienco4

Game giao thôngCHƠI GAME

Về ăn cơm tối

Lượt chơi 425749

Hướng dẫn:

-Mục đích của game:  bạn cần điều khiển chiếc xe của bạn (như trong hình)   đến điểm "Exit".

-Di chuyển con chuột của bạn đến một chiếc xe hơi, và di chuyển chiếc xe bằng cách sử dụng  nhấp chuột vào hướng cần di chuyển theo mũi tên (một mũi tên sẽ chỉ cho bạn hướng).

-Nếu xe bạn muốn di chuyển bị chiếc xe khác chặn hướng thì bạn hãy di chuyển những xe ô tô khác để làm thoáng đường cho xe bạn di chuyển (cũng bằng cách di chuyển chuột).

 Chúc bạn thành công.

Game giao thôngGame

Hỗ trợ trực tuyến