thong bao cienco4

Game giao thôngCHƠI GAME

Nhịp điệu của những chuyến xe

Lượt chơi 244897

Hướng dẫn:

- Bạn có thể sử dụng các phím mũi tên hoặc dùng chuột nhấp vào hình mũi tên để điều khiển hướng của xe chạy

- Hướng của xe chạy bạn điều khiển dựa theo màu xe sao cho màu xe trùng với màu của các bảng màu này. Con số trong bảng sẽ hiển thị số xe mà bạn phải đưa qua.

- Hình tròn màu sẽ báo hiểu cho bạn biết xe màu gì sẽ xuất hiện tiếp theo.

- Hãy cố gắng đưa được chính xác xe qua đúng đường vì thời gian có hạn.

Game giao thôngGame

Hỗ trợ trực tuyến