thong bao cienco4

Game giao thôngCHƠI GAME

Ma trận ngã tư

Lượt chơi 246189

Hướng dẫn:

- Trên màn hình sẽ hiện ra bản đồ có rất nhiều ngã tư nối nhau, nhiệm vụ của bạn là click vào các ô đèn để cho phép làn xe lưu thông. 

- Hãy tính toán thật nhanh để cho càng nhiều xe đi được càng tốt. 

Game giao thôngGame

Hỗ trợ trực tuyến