thong bao cienco4

Game giao thôngCHƠI GAME

Tàu về sân ga

Lượt chơi 341723

Hướng dẫn:

- Bạn điều khiển tàu bằng cách nhấp vào vệt sáng tại các ngã ba của đường tàu 

- Nhiệm vụ của bạn là điều khiển tàu chạy qua các ga tàu tương ứng với màu của mỗi khoang tàu.

- Bạn sẽ được vào cửa sau mới mức độ khó hơn nếu tất cả các toa tàu đều chuyển sang màu trắng.

- Bỏ sót bất kì đoàn tàu nào và để xáy ra va chạm, bạn cũng sẽ trở thành người thua cuộc.

Game giao thôngGame

Hỗ trợ trực tuyến