thong bao cienco4

Game giao thôngCHƠI GAME

Ngã tư an toàn

Lượt chơi 377976

Hướng dẫn:

- Bạn hãy điều khiển đèn tín hiệu bằng cách nhấp chuột vào cột đèn. Lưu ý nếu bạn cho 2 làn đường giao nhau cùng lưu thông sẽ xảy ra va chạm, bạn sẽ thua

- Cảnh báo màu vàng trên đầu xe sẽ xuất hiện khi xe đó phải chờ. Cảnh báo này sẽ chuyển dần từ màu vàng - cam -đỏ và cuổi cùng là hình đầu lâu là mức cảnh báo cuối cùng, nếu bạn không kịp thời cho xe đi, bạn sẽ thành người thua cuộc.

Game giao thôngGame

Hỗ trợ trực tuyến