thong bao cienco4

Thông báo từ ban tổ chức

Trả thưởng Quý III và Chung kết năm cho các thí sinh đoạt giải

Thứ Hai, 24/08/2015, 01:38 CH | Lượt xem: 13753

Từ ngày 24/8/2015 đến ngày 28/8/2015, Ban tổ chức cuộc thi Giao thông thông minh sẽ tiến hành trả thưởng cho các thí sinh được giải từ vòng 23 đến 33, Quý III và Chung kết năm của cuộc thi.

Căn cứ theo Quyết định số 276/QĐ-UBATGTQG của Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc khen thưởng các thí sinh đoạt giải thưởng tuần từ 23-33, Quý III và Chung kết Năm cuộc thi Giao thông thông minh năm học 2014-2015, từ ngày 24/8/2015 đến ngày 28/8/2015, Ban tổ chức sẽ tiến hành trả thưởng cho các thí sinh ở xa không có điều kiện về nhận thưởng trực tiếp tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Giao thông thông minh năm học 2014 - 2015.  

Số tiền thưởng đã được Ban tổ chức chuyển vào số tài khoản hoặc qua đường bưu điện theo thông tin mà các thí sinh đã cập nhật về cho Ban tổ chức cuộc thi Giao thông thông minh. 

Một lần nữa, Ban tổ chức nhiệt liệt chúc mừng các bạn thí sinh đã đoạt giải và mong tất cả các bạn thí sinh của Giao thông thông minh năm học 2014-2015 tiếp tục ủng hộ, tham gia thi Giao Thông thông minh. 

Danh sách các bạn được nhận thưởng xem tại đây.

 

Ban tổ chức cấp toàn quốc

Cuộc thi Giao thông thông minh 2014 - 2015

Hỗ trợ trực tuyến