thong bao cienco4

Thông báo từ ban tổ chức

Tất cả các trường hợp thí sinh có hơn 1 tài khoản đều không được xét giải Chung kết Năm

Thứ Tư, 01/07/2015, 11:22 SA | Lượt xem: 8322

Việc mỗi thí sinh chỉ được tài duy nhất một tài khoản đã được quy định rõ tại Điều III Thể lệ Cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet năm học 2014-2015.

Căn cứ theo Thể lệ cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet năm học 2014 – 2015 đã được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành ngày 10/10/2014, Điều III quy định về Cách thức tham gia. Theo đó, “Thí sinh mở tài khoản tại trang web http://gttm.go.vn, mỗi thí sinh chỉ được tạo duy nhất một tài khoản”. Điều này đồng nghĩa với việc: trên hệ thống của Giao thông thông minh, mỗi thí sinh chỉ có 01 số ID (tương ứng với 01 tên đăng nhập)

Trong thực tế diễn ra cuộc thi, đã có nhiều thí sinh vì vô tình (quên, mất mật khẩu, do muốn ôn luyện thêm,…) đã tạo thêm nhiều tài khoản. Việc này, Ban tổ chức đã có thông báo nhắc nhở vào ngày 2/2/2015 (http://gttm.go.vn/Tin-tu-Ban-To-Chuc/Bo-sung-dieu-kien-xet-giai-thuong_289.html).

Vì vậy, khi xét giải Chung kết Năm, tất cả các thí sinh tham gia thi với nhiều tài khoản kể từ sau  ngày 2/2/2015 (tương đương từ vòng 16 trở đi), hệ thống sẽ tự động loại khỏi danh sách xét thưởng. 

Ban tổ chức

Cuộc thi Giao thông thông minh 2014 - 2015

Hỗ trợ trực tuyến