thong bao cienco4

Giải đáp

Về tài liệu hỗ trợ cho cuộc thi GTTM

Thứ Sáu, 07/09/2012, 06:01 CH | Lượt xem: 11916

Hỏi: BTC có cung cấp tài liệu hỗ trợ hoặc sách viết về Luật giao thông cho thí sinh tham khảo hay không?

Trả lời: BTC sẽ cung cấp một số tài liệu dạng bản mềm trên website của cuộc thi để làm tư liệu cho các thí sinh tự nghiên cứu và tìm hiểu. 
Thí sinh cũng có thể gửi những thắc mắc liên quan tới kiến thức giao thông về địa chỉ emailgttm@moet.edu.vn, các chuyên gia của cuộc thi sẽ tổng hợp các thắc mắc đó và đăng tải trên mục Giải đáp trong website của cuộc thi.
Chúc các bạn giành giải cao trong cuộc thi GTTM!

Hỗ trợ trực tuyến