thong bao cienco4

Giải đáp

Những điểm khác cơ bản với cuộc thi IOE

Thứ Bảy, 18/08/2012, 12:00 SA | Lượt xem: 12116

Hỏi : Em đã từng thi IOE, vậy cuộc thi này có những gì khác với cuộc thi IOE không ?

Đáp : Cảm ơn em đã từng dự thi IOE, một cuộc thi đã có hơn 5 triệu thành viên tham gia. Những điểm khác cơ bản của cuộc thi "Giao thông thông minh" so với cuộc thi IOE là :

1) Phân loại đề thi : Chỉ phân biệt theo 3 đối tượng : học sinh tiểu học, học sinh THCS và những đối tượng còn lại (gọi chung là đối tượng khác). Như vậy tất cả học sinh cùng cấp (tiểu học hay THCS) đều thi chung một ngân hàng đề.

2) Ban Tổ chức các cuộc thi chính thức : Cấp cao nhất tổ chức cuộc thi là Ban Tổ chức cấp toàn quốc. Các cuộc thi chính thức vào các vòng 2;4;6;8;10;12;14;16;18 đều do Nhà trường tổ chức thi (bố trí giám thị) theo quy định cụ thể về thời điểm (sẽ thông báo ở Tin Ban Tổ chức). Ban Tổ chức cấp toàn quốc sẽ căn cứ vào kết quả các vòng thi chính thức này để khen thưởng theo tháng, theo quý và theo năm học. Như vậy sẽ không có các kỳ thi cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các kỳ thi cấp tỉnh, thành và kỳ thi cấp toàn quốc như cuộc thi IOE. Bởi vậy cũng không có các đội tuyển của các cấp như cuộc thi IOE.

3) Hình thức thi : Ngoài hình thức thi chính thức, cuộc thi "Giao thông thông minh" còn có hình thức thi tự do (tự nguyện, không có giám thị) và các bạn thi tự do vẫn được trao giải theo tháng , quý và năm học.

4) Tên giải thưởng : Cuộc thi "Giao thông thông minh" sẽ không gọi giải là "Huy chương" và tất nhiên sẽ không tặng Huy chương Vàng, Bạc, Đồng như cuộc thi IOE.

5) Đề thi của một vòng thi : Khác với các vòng thi mà em đã quen ở cuộc thi IOE (gồm 3 bài thi, năm học này sẽ thêm bài thi nghe), cuộc thi "Giao thông thông minh" chỉ có những câu hỏi cho một vòng thi mà không chia thành những bài thi. Số lượng câu hỏi ở các vòng 1;3;5;7;9;11;13;15;17 sẽ là 30 câu còn các vòng 2;4;6;8;10;12;14;16;18 sẽ không giới hạn số câu mà số câu sẽ phụ thuộc vào tốc độ làm bài và thời điểm học sinh quyết định dừng thi mà chưa hết thời gian quy định (thời gian quy định cho tất cả các vòng thi là 30 phút).

6) Các loại giải thưởng : Khác với cuộc thi IOE có giải thưởng do các cấp công nhận : Nhà trường, Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT thì cuộc thi "Giao thông thông minh" chỉ có các khái niệm : Giải thưởng tháng, Giải thưởng quý và giải thưởng năm học , đồng thời các giải thưởng này đều do Ban Tổ chức cấp toàn quốc trao tặng. Tuy nhiên Ban Tổ chức cấp toàn quốc cũng kêu gọi và khuyến khích các đơn vị giáo dục khen thưởng các em đạt kết quả tốt trong các cuộc thi chính thức.

Hỗ trợ trực tuyến