thong bao cienco4
huong dan
- Hướng dẫn đăng ký thành viên - Hướng dẫn đăng nhập - Hướng dẫn để có tên hiển thị trong phần thống kê - Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân - Hướng dẫn cài đặt Adobe flash player - Hướng dẫn thi tự do - Hướng dẫn thi Quý - Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia - Hướng dẫn cài đặt Firefox - Hướng dẫn cài đặt Google Chrome - Hướng dẫn xóa cache dữ liệu trên các trình duyệt web. - Hướng dẫn tạo mã thi chính thức(dành cho giáo viên)

Hỗ trợ trực tuyến