thong bao cienco4

Danh sách khen thưởng

Phòng GD-ĐT Giao Thủy: An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người

Thứ Hai, 04/05/2015, 11:24 SA | Lượt xem: 7678

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người. Với nhận thức đó, lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD & ĐT Giao Thủy (Nam Định) đã tích cực chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm học tập cộng đồng trong toàn huyện nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của cuộc thi GTTM. Đến nay, Phòng GD-ĐT Giao Thủy đã có hơn 12.000 học sinh dự thi GTTM và là Phòng GD-ĐT đứng thứ hai cả nước về số học sinh tham gia cuộc thi.

Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động của các em học sinh tham gia dự thi GTTM cũng như hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông của Phòng GD-ĐT Giao Thủy.  

Hỗ trợ trực tuyến