thong bao cienco4

Ban chỉ đạo cấp toàn quốc

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG

Đồng Trưởng Ban

Trần Quang Quý

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Đồng Trưởng ban

Nguyễn Mạnh Dũng

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phó Trưởng Ban

Nguyễn Xuân Cường

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC

Phó Trưởng Ban

Nguyễn Trọng Thái

Chánh Văn phòng UB ATGT QG

Uỷ viên

Ngũ Duy Anh

Vụ trưởng Vụ Công tác HS-SV, Bộ GD&ĐT

Uỷ viên

Vũ Thanh Mai

Trưởng Ban Trường học TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Uỷ viên

Trần Phương Huy

Giám đốc Công ty VTC Online

Uỷ viên

Ban tổ chức cấp toàn quốc

Nguyễn Trọng Thái

Chánh văn phòng UB ATGT QG

Trưởng Ban

Lê Thống Nhất

Phó Giám đốc Công ty VTC Online

Phó Trưởng Ban thường trực

Dương Văn Bá

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT

Phó Trưởng Ban

Vũ Quý Phi

Phó Chánh văn phòng UB ATGT QG

Thành viên

Nguyễn Phú Trường

Phó Ban Công tác thiếu nhi Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thành viên

Nguyễn Bình Minh

Phó ban Thanh niên Trường học, Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thành viên

Phan Việt Hùng

Phó Tổng biên tập Báo Nhi Đồng

Thành viên

Nguyễn Quang Huy

Phó Giám đốc Mạng Việt Nam

Thành viên

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng Dự án “Giao thông thông minh”, Mạng Việt Nam

Thành viên

Các tiểu ban

Tiểu ban Truyền thông - Tài trợ

Phan Việt Hùng

Phó Tổng biên tập Báo Nhi Đồng

Trưởng Tiểu ban

Nguyễn Đức Quang

Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong

Phó Tiểu ban

Hoàng Vĩnh Bảo

Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Phó tiểu ban

Phan Anh Tuấn

Phó Giám đốc VTC Online, Giám đốc Mạng Việt Nam

Phó Tiểu ban

Nguyễn Lam Kiều

Phụ trách truyền thông Mạng Việt Nam

Thành viên

Nguyễn Giao Linh

Chuyên viên Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thành viên

Tiểu ban nội dung

Vũ Quý Phi

Phó Chánh văn phòng UB ATGT QG

Trưởng Tiểu ban

Dương Văn Bá

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT

Phó trưởng Tiểu ban

Lê Thống Nhất

Phó Giám đốc Công ty VTC Online

Phó trưởng Tiểu ban

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng Dự án “Giao thông thông minh”, Mạng Việt Nam

Thành viên

Hoàng Minh Hạnh

Phụ trách nhóm nội dung Dự án "Giao thông thông minh", Mạng Việt Nam

Thành viên

Nguyễn Việt Hà

Chuyên viên Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT

Thành viên

Vũ Đức Phúc

Chuyên viên văn phòng UB ATGT QG

Thành viên

Tiểu ban công nghệ

Nguyễn Quang Huy

Phó Giám đốc Mạng Việt Nam

Trưởng Tiểu ban

Lê Mạnh Hưng

Phụ trách công nghệ Edu, Mạng Việt Nam

Phó trưởng Tiểu ban

Bùi Đắc Bằng

Phụ trách Công nghệ Media, Mạng Việt Nam

Phó trưởng Tiểu ban

Nguyễn Viết Tùng

Phụ trách nhóm Thiết kế, Mạng Việt Nam

Thành viên

Tạ Việt Dũng

Cán bộ công nghệ, Mạng Việt Nam

Thành viên

Nguyễn Tiến Thuận

Cán bộ công nghệ, Mạng Việt Nam

Thành viên

Bùi Quang Hưng

Cán bộ công nghệ, Mạng Việt Nam

Thành viên

Nguyễn Hữu Mong

Cán bộ công nghệ, Mạng Việt Nam

Thành viên

Trần Thị Nhung

Cán bộ kiểm định chất lượng, Mạng Việt Nam

Thành viên

Tiểu ban Thư ký

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng Dự án “Giao thông thông minh”, Mạng Việt Nam

Trưởng Tiểu ban

Nguyễn Việt Hà

Chuyên viên Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT

Phó trưởng Tiểu ban

Vũ Đức Phúc

Chuyên viên văn phòng UB ATGT QG

Phó trưởng Tiểu ban

Nguyễn Giao Linh

Chuyên viên văn phòng UB ATGT QG

Thành viên

Nguyễn Thị Hương Trà

Cán bộ nội dung, Mạng Việt Nam

Thành viên

Nguyễn Thanh Tuyền

Cán bộ công nghệ, Mạng Việt Nam

Thành viên

Giao thông thông minh

Hỗ trợ trực tuyến

Top địa phương

Thống kê website

Tổng số thành viên 0