thong bao cienco4

Mẫu ấn phẩm truyền thông

Logo chính thức của cuộc thi giao thông thông minh năm 2014     Click tải về file

Banner dọc 2 bên (Kích thước 160 x 600cm) năm 2014     Click tải về file

Banner ngang (Kích thước 600 x 160cm) năm 2014     Click tải về file

Banner giải thưởng tuần (Kích thước 400 x 400cm) năm 2014     Click tải về fileTVC phát trong các sự kiện của cuộc thi "Giao thông thông minh" và trên các đài truyền hình địa phương     Click tải về file

TVC "Giao thông thông minh" trên TodayTV      Click tải về file

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi GTTM 2014 - 2015      Click tải về file

Mẫu ấn phẩm truyền thông năm 2014 - 2015     Click tải tất cả file

Mẫu ấn phẩm truyền thông năm 2012-2013
Băng rôn ngang chính thức của cuộc thi (Kích thước 1.5m x 10m)     Click tải về file in

Phướn dọc(X Standee) (Kích thước 0.6m x 1.6m)     Click tải về file in

Cờ GTTM     Click tải về file in

Áp phích (Poster) GTTM. Kích thước 60cm x 90 cm     Click tải về file in

Logo chính thức của cuộc thi     Click tải về file in

Backdrop phát động cuộc thi     Click tải về file in

Hỗ trợ trực tuyến

Giao thông thông minh