thong bao cienco4

Danh sách khen thưởng

Danh sách Đề nghị khen thưởng Quý I
Danh sách Đề nghị khen thưởng Quý I

02:51 CH - Thứ Hai, 29/12/2014

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian hoàn thành bài thi và tổng điểm các vòng thi tuần trong Quý, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Quý I gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 11
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 11

11:12 SA - Thứ Hai, 29/12/2014 | Lượt xem: 8364

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 11 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 10
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 10

04:56 CH - Thứ Hai, 22/12/2014 | Lượt xem: 10680

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 10 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 9
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 9

11:13 SA - Thứ Hai, 15/12/2014 | Lượt xem: 7900

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 9 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 8
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 8

11:45 SA - Thứ Tư, 10/12/2014 | Lượt xem: 7836

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 8 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 7
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 7

02:54 CH - Thứ Hai, 01/12/2014 | Lượt xem: 7120

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 7 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 6
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 6

02:45 CH - Thứ Ba, 25/11/2014 | Lượt xem: 6101

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng Thi Tuần 6 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 5
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 5

02:24 CH - Thứ Ba, 25/11/2014 | Lượt xem: 6490

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng Thi Tuần 5

Thêm 7 địa phương vượt mốc 1000 thí sinh dự thi
Thêm 7 địa phương vượt mốc 1000 thí sinh dự thi

11:00 SA - Thứ Năm, 13/11/2014 | Lượt xem: 6220

Lâm Đồng, Quảng Bình, Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh cũng đã vượt mốc 1000 thí sinh dự thi sau 3 tuần phát động.

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 4
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 4

04:16 CH - Thứ Ba, 11/11/2014 | Lượt xem: 5867

Căn cứ vào kết quả thi Tự luyện xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng Thi Tuần 4

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 3
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 3

09:02 SA - Thứ Hai, 10/11/2014 | Lượt xem: 5944

Căn cứ vào kết quả thi Tự luyện xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng Thi Tuần 3 của cuộc thi gồm

Hỗ trợ trực tuyến