thong bao cienco4

Danh sách khen thưởng

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 20
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 20

09:34 SA - Thứ Ba, 03/03/2015

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 20 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 19
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 19

09:42 SA - Thứ Sáu, 27/02/2015 | Lượt xem: 9803

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 19 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 18
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 18

01:53 CH - Thứ Tư, 25/02/2015 | Lượt xem: 6398

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 18 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 17
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 17

01:32 CH - Thứ Ba, 10/02/2015 | Lượt xem: 7733

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 17 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 16
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 16

01:38 CH - Thứ Ba, 03/02/2015 | Lượt xem: 8294

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 16 gồm:

Chàng superman” của Giao thông thông minh
Chàng "superman” của Giao thông thông minh

01:48 CH - Thứ Sáu, 30/01/2015 | Lượt xem: 9312

Liên tục được vinh danh trong danh sách đạt giải từ tuần vòng từ 1 đến 11 và Quý I của cuộc thi Giao thông thông minh trên internet, Đỗ Hữu Thanh Hiền đang trở thành một trong những cái tên hot nhất hiện nay.

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 15
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 15

09:34 SA - Thứ Sáu, 30/01/2015 | Lượt xem: 6580

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 15 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 14
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 14

09:32 SA - Thứ Sáu, 30/01/2015 | Lượt xem: 5277

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 14 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 13
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 13

10:19 SA - Thứ Tư, 28/01/2015 | Lượt xem: 5856

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 13 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 12
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 12

10:14 SA - Thứ Tư, 28/01/2015 | Lượt xem: 4809

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 12 gồm:

THCS Xuân Thuỷ: Nỗ lực hết mình về dẫn đầu về phong trào thi Giao thông thông minh
THCS Xuân Thuỷ: Nỗ lực hết mình về dẫn đầu về phong trào thi Giao thông thông minh

02:23 CH - Thứ Năm, 22/01/2015 | Lượt xem: 6115

Nằm trong Top 5 trường có số lượng học sinh tham gia cuộc thi Giao thông thông minh (GTTM) đông nhất - 868 học sinh, toàn thể giáo viên và các em học Trường THCS Xuân Thuỷ (Lệ Thủy, Quảng Bình) đang nỗ lực hết mình để trở thành đơn vị dẫn đầu về phong trào thi Giao thông thông minh (GTTM).

Hỗ trợ trực tuyến