thong bao cienco4

Danh sách khen thưởng

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 20
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 20

09:34 SA - Thứ Ba, 03/03/2015

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 20 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 19
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 19

09:42 SA - Thứ Sáu, 27/02/2015 | Lượt xem: 9406

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 19 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 18
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 18

01:53 CH - Thứ Tư, 25/02/2015 | Lượt xem: 6062

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 18 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 17
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 17

01:32 CH - Thứ Ba, 10/02/2015 | Lượt xem: 7348

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 17 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 16
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 16

01:38 CH - Thứ Ba, 03/02/2015 | Lượt xem: 7986

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 16 gồm:

Chàng superman” của Giao thông thông minh
Chàng "superman” của Giao thông thông minh

01:48 CH - Thứ Sáu, 30/01/2015 | Lượt xem: 8980

Liên tục được vinh danh trong danh sách đạt giải từ tuần vòng từ 1 đến 11 và Quý I của cuộc thi Giao thông thông minh trên internet, Đỗ Hữu Thanh Hiền đang trở thành một trong những cái tên hot nhất hiện nay.

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 15
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 15

09:34 SA - Thứ Sáu, 30/01/2015 | Lượt xem: 6267

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 15 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 14
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 14

09:32 SA - Thứ Sáu, 30/01/2015 | Lượt xem: 4996

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 14 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 13
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 13

10:19 SA - Thứ Tư, 28/01/2015 | Lượt xem: 5528

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 13 gồm:

Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 12
Danh sách Đề nghị khen thưởng Tuần 12

10:14 SA - Thứ Tư, 28/01/2015 | Lượt xem: 4503

Căn cứ vào kết quả thi Tuần xét theo tiêu chí chính là Điểm số, tiêu chí phụ là thời gian làm bài và thời gian thi sớm nhất, Tiểu ban Công nghệ đề nghị danh sách xét thưởng thi Tuần 12 gồm:

THCS Xuân Thuỷ: Nỗ lực hết mình về dẫn đầu về phong trào thi Giao thông thông minh
THCS Xuân Thuỷ: Nỗ lực hết mình về dẫn đầu về phong trào thi Giao thông thông minh

02:23 CH - Thứ Năm, 22/01/2015 | Lượt xem: 5832

Nằm trong Top 5 trường có số lượng học sinh tham gia cuộc thi Giao thông thông minh (GTTM) đông nhất - 868 học sinh, toàn thể giáo viên và các em học Trường THCS Xuân Thuỷ (Lệ Thủy, Quảng Bình) đang nỗ lực hết mình để trở thành đơn vị dẫn đầu về phong trào thi Giao thông thông minh (GTTM).

Hỗ trợ trực tuyến