thong bao cienco4

Giải đáp

Điều kiện để tham gia cuộc thi
Điều kiện để tham gia cuộc thi

12:28 SA - Thứ Bảy, 18/08/2012

Hỏi : Tôi đã đi làm nhưng tôi rất thích cuộc thi này, liệu tôi có tham gia được không ? Điều kiện tham gia cuộc thi là gì ?

Thời điểm có thể tham gia cuộc thi Giao thông thông minh
Thời điểm có thể tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh"

12:20 SA - Thứ Bảy, 18/08/2012 | Lượt xem: 7462

Hỏi : Khi nào em có thể bắt đầu tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh"?

Về các cuộc thi đồng hành với cuộc thi Giao thông thông minh
Về các cuộc thi đồng hành với cuộc thi "Giao thông thông minh"

12:15 SA - Thứ Bảy, 18/08/2012 | Lượt xem: 6699

Hỏi : Em đã thấy cuộc thi Ảnh về giao thông ngay trên trang website của cuộc thi "Giao thông thông minh". Ngoài ra có các cuộc thi nào đồng hành với "GTTM" nữa không ?

Vấn đề coi thi trong các vòng thi chính thức
Vấn đề coi thi trong các vòng thi chính thức

12:08 SA - Thứ Bảy, 18/08/2012 | Lượt xem: 6588

Hỏi : Trong kỳ thi IOE từ kỳ thi cấp quận, huyện cho đến kỳ thi cấp toàn quốc đều có sự giám sát của giáo viên đến từ đơn vị khác. Trong các cuộc thi chính thức của "Giao thông thông minh" sự giám sát này có không ?

Những điểm khác cơ bản với cuộc thi IOE
Những điểm khác cơ bản với cuộc thi IOE

12:00 SA - Thứ Bảy, 18/08/2012 | Lượt xem: 12046

Hỏi : Em đã từng thi IOE, vậy cuộc thi này có những gì khác với cuộc thi IOE không ?

Hỗ trợ trực tuyến