thong bao cienco4

Giải đáp

Điều kiện để vinh danh trên Bảng xếp hạng
Điều kiện để vinh danh trên Bảng xếp hạng

09:48 SA - Thứ Năm, 16/10/2014

Em đã thi và đạt 50% tuy nhiên em không thấy có tên mình trên Bảng xếp hạng?

Nên tạo bao nhiêu mã thi của trường?
Nên tạo bao nhiêu mã thi của trường?

08:48 SA - Thứ Hai, 13/10/2014 | Lượt xem: 5640

Khi tạo mã thi, BTC có giới hạn mỗi trường chỉ được tạo 01 mã?

Mã thi có cần phải giữ bí mật?
Mã thi có cần phải giữ bí mật?

11:12 SA - Thứ Ba, 09/09/2014 | Lượt xem: 5531

BTC có thể cho biết mã thi của trường có cần phải giữ bí mật không? Vì sao?

Có được thi lại không?
Có được thi lại không?

11:06 SA - Thứ Ba, 09/09/2014 | Lượt xem: 5607

Ở vòng thi tư luyện, nếu không đạt 250 điểm em có được thi lại để qua vòng không?

Mỗi thí sinh được tạo bao nhiêu tài khoản?
Mỗi thí sinh được tạo bao nhiêu tài khoản?

11:02 SA - Thứ Ba, 09/09/2014 | Lượt xem: 5619

BTC có thể cho em biết mỗi thí sinh có được tạo nhiều tài khoản?

Điều kiện để tham gia cuộc thi?
Điều kiện để tham gia cuộc thi?

09:48 SA - Thứ Sáu, 05/09/2014 | Lượt xem: 5563

BTC có thể cho em biết những điều kiện để tham gia cuộc thi?

Thời điểm tham gia cuộc thi
Thời điểm tham gia cuộc thi

10:56 SA - Thứ Năm, 04/09/2014 | Lượt xem: 5424

Em muốn biết thời điểm nào có thể tham gia cuộc thi?

Đề thi không hiện ảnh, phải làm sao?
Đề thi không hiện ảnh, phải làm sao?

10:55 SA - Thứ Năm, 04/09/2014 | Lượt xem: 5507

Khi đang làm bài thi, một số câu hỏi không hiện ra hình ảnh, em phải làm sao?

Không có tên trong Bảng xếp hạng
Không có tên trong Bảng xếp hạng

10:54 SA - Thứ Năm, 04/09/2014 | Lượt xem: 5339

Tại sao tôi được điểm cao liên tục trong các vòng thi gần đây nhưng lại không có tên trong Bảng xếp hạng?

Đang thi thì bận, có bảo lưu được không?
Đang thi thì bận, có bảo lưu được không?

10:34 SA - Thứ Năm, 04/09/2014 | Lượt xem: 4480

Em đang thi mà bận việc đột xuất thì có lưu được kết quả để làm nốt trong tuần vào một thời gian khác không?

Đang thi mất điện, phải làm sao?
Đang thi mất điện, phải làm sao?

10:33 SA - Thứ Năm, 04/09/2014 | Lượt xem: 5031

Em đang thi thì bị mất điện hay nghẽn mạng, em phải làm sao?

Hỗ trợ trực tuyến